Renta rehabilitacyjna – wszystko, co warto o niej wiedzieć


Bardzo wiele osób wraz z upływem lat potrzebuję czasu na poratowanie swojego zdrowia. Są to dolegliwości, które często ciągną się latami, pogłębiając się, bądź nagłe wypadki spowodowane losowymi sytuacji. Na samym początku możemy liczyć na świadczenie rehabilitacyjne, które jednak z czasem wygasa. Wówczas doskonałym rozwiązaniem jest . Jak ją uzyskać i komu przysługuje? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Ciekawi? Zaczynamy!

i jej krótka charakterystyka

Renta rehabilitacyjnainaczejnazywana jest także rentą z tytułu niezdolności do pracy. Jest to pomoc finansowa, która skierowana jest dla osób, którym zakończyło się świadczenie rehabilitacyjne, a stan zdrowia wciąż nie pozwala na powrót do pracy. Bardzo często takie sytuacje mają miejsce w wyniku poważnych wypadków podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, jak również w drodze do pracy.

Regulację prawne na temat renty rehabilitacyjnej znajdują się w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak ubiegać się o przyznanie renty rehabilitacyjnej?

Renta rehabilitacyjna nie jest przyznawana automatycznie po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Należy wystąpić z wnioskiem o przyznanie renty do odpowiedniego organu administracyjnego- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To decyzją lekarza orzecznika ZUS zostaje przyznana renta rehabilitacyjna bądź ubezpieczony otrzymuje decyzję negatywną, gdy lekarz stwierdzi, że stan zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenie jest na tyle dobry, że pozwala na wykonywanie pracy.

Warunki niezbędne do uzyskania renty rehabilitacyjnej 

Renta rehabilitacyjna jest pomocą finansową, którą można uzyskać, spełniając łącznie kilka kluczowych warunków. Przede wszystkim osoba musi być niezdolna do pracy. Co więcej, niezdolność powinna powstać w odpowiednich okresach (w czasie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna) bądź nie później niż w okresie 18 miesięcy od ustania wyżej wymienionych okresów.

Po drugie, osoba posiada wymagany okres składkowy oraz nieskładkowy. Po trzecie, ubiegając się o rentę rehabilitacyjną, nie posiadamy jednocześnie ustalonego prawa do emerytury, bądź nie spełniamy warunków, które pozwolą nam ją uzyskać. 

Po czwarte, by renta rehabilitacyjna mogła być przyznana, jeśli chory jest przed 20 rokiem życia, musi posiadać co najmniej roczny staż pracy, a jeżeli jest przed 30 rokiem życia, co najmniej pięcioletni staż pracy. Gdy niezdolność do pracy wystąpiła po ukończeniu 30 roku życia, wówczas pięcioletni okres składkowy musi występować w ostatnim dziesięcioleciu. Staż nie jest brany pod uwagę, gdy niezdolność do pracy wystąpiła podczas wykonywania pracy bądź w drodze do niej. 

Więcej szczegółowych, dokładnych informacji, które będą niezwykle przydatne i pomocne dla osób, które chcą poszerzy swoją wiedzę w tematyce renty rehabilitacyjnej, można odnaleźć na portalu Poradnik Pracownika, który kryje w sobie szereg ciekawych artykułów.

—- Materiał zewnętrzny

Udostępnij

Zostaw odpowiedź